ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน อ.สามง่าม

วันอังคารที่​ 4 ตุลาคม​ 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สุเมธ เงินบำรุง ผกก.สภ.หนองโสน พร้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอสามง่าม ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรโดยมี นายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอสามง่าม เป็นประธานในการประชุม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน