ร่วมประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ ภ.6

วันที่ (5 ต.ค. 65) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สุเมธ เงินบำรุง ผกก.สภ.หนองโสน เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ ภ.6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยมี พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6

เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ ภ.6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พร้อมด้วย

พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.6,

พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รอง ผบช.ภ.6,

พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.ภ.6,

พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รอง ผบช.ภ.6,

พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ รอง ผบช.ภ.6,

พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ รอง ผบช.ภ.6,

ผบก. – รอง ผบก.ในสังกัด ภ.6, หน.สภ.ในสังกัด ภ.6, ผกก.ฝอ.1-6 บก.อก.ภ.6 หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ภ.6